Методичні рекомендації

Серед широкого кола питань бібліотечної діяльності області важливе місце займає методична робота. Реалізацію цієї функції з 2019 року взяла на себе наша бібліотека.

Останнім часом вітчизняні бібліотеки функціонують в дуже динамічному середовищі. Ця динаміка потребує відповідної реакції бібліотек і особливо методичної служби. Складність завдань, які постають перед бібліотеками в цих умовах, зростаючі вимоги до якості бібліотечного обслуговування, пов'язані з поновленням його змісту та використанням сучасних засобів надання інформації посилюють значимість методичної служби.

Пріоритетними напрямами методичної діяльності сьогодення є:
– надання практичної та методичної допомоги;
– створення системи безперервної освіти бібліотечного персоналу з впровадженням нових інтерактивних форм навчання;
– організація і керування інноваційними процесами;
– моніторинг інноваційної діяльності;
– пошук і розробка нових моделей розвитку бібліотек;
– аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації в кожному населеному пункті;
– розвиток широких контактів з органами місцевої влади, громадськими організаціями, установами та ін.

Орієнтири-2022: методичні рекомендації.
При плануванні слід враховувати, що кожен рік приурочують до важливих державних подій або до певних найбільш актуальних векторів розвитку. Складаючи річний план, треба розуміти, яким саме питанням вирішено приділити найбільше уваги, через їх важливість та актуальність. Головне завдання даних рекомендацій - сприяння у складанні методично грамотного плану роботи, який відображає пріоритетні напрямки діяльності та інноваційні заходи, що забезпечують якісне бібліотечне обслуговування користувачів.

Планування та звітність: особливості складання.
Річний план роботи – це своєрідна «візитка» бібліотеки, яка відображає її місію, основні функції та напрямки. Якісно складений річний план роботи – запорука успішної діяльності бібліотеки протягом року. Він дозволить оптимально організувати інформаційні, людські, матеріальні ресурси для досягнення мети і завдань, які стоять перед бібліотекою та отримати необхідний результат. Цільове призначення даних рекомендацій – надати допомогу, сформувати плани та скласти звіти про діяльність бібліотечних установ для бібліотечних фахівців.

Нормативно-регламентуюча (правова) база функціонування публічної бібліотеки: матеріали на допомогу керівникам бібліотек
Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» представляє до уваги та застосування у роботі рекомендації щодо нормативно-регламентуюча (правової) бази функціонування публічної бібліотеки.
Кожен керівник бібліотечної установи повинен знати законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються бібліотечної справи в цілому та окремих її напрямів. Дане видання зосереджує увагу на нормативно-правових документах, які регламентують діяльність бібліотек та надає практичні поради щодо формування бази локальних нормативно-правових актів бібліотеки. Представлені матеріали призначено керуючим фахівцям публічних бібліотек для використання у своїй практичній діяльності.
Укладачем даної збірки є директор комунального закладу культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» Юлія Василенко, яка вважає, що завдяки саме бібліотекам формується людський капітал та громадський інтелект, суспільство набуває здатності критично мислити, тим самим гарантуючи своїй державі сталий демократичний розвиток.

Відділ науково-методичної роботи та бібліотечного маркетингу Комунального закладу культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» підготував методичні рекомендації на допомогу у підготовці плану заходів бібліотеки на 2021 рік. Головне завдання даних рекомендацій - сприяння у складанні методично грамотного плану роботи, який відображає пріоритетні напрямки діяльності та інноваційні заходи, що забезпечують якісне бібліотечне обслуговування користувачів.

Професійна підготовка та якість роботи у бібліотечній справі - це важливо. Презентуємо видання «Методичні служби бібліотек Донецької області», яке представляє результати опитування-дослідження серед спеціалістів методичних відділів бібліотек області, (жовтень-листопад 2019 р.) Аналіз цього дослідження буде цікавим та корисним фахівцям Донецької обласної бібліотеки для дітей та керівникам бібліотек області для первинного збору даних щодо кількісної та якісної характеристики складу методичних служб області, виявлення рівня професійної підготовки спеціалістів, а також визначення напрямків бібліотечної діяльності, за якими фахівці потребують підвищення кваліфікації.

До уваги бібліотечних фахівців! Донецька обласна бібліотека для дітей представляє вашій увазі матеріали обласного семінару "Бібліотеки Донецької області: регіональні особливості, пріоритети розвитку". Наведені методичні рекомендації допоможуть більш детально розібратися у таких темах: як працювати бібліотекам в умовах карантину, аналіз поповнення фондів бібліотек Донецької області, бібліотечна онлайн-діяльність, робота з читачем. Представлені матеріали будуть цікаві та корисні бібліотечним фахівцям, які працюють з дітьми, освітянам і всім, кого хвилюють проблеми дитячого читання.

Методичні рекомендації «Реклама бібліотеки у соціальних медіа». В умовах становлення інформаційного суспільства та посилення ролі інформації, як стратегічно важливого ресурсу, істотно зростає значення діяльності бібліотек по задоволенню і формуванню інформаційних потреб, як окремих громадян, так і всього суспільства. Сьогодні мережа Інтернет дозволяє отримати необхідну нову, оперативну інформацію, не виходячи з дому. Якщо бібліотека хоче бути сучасною, орієнтованої на користувача, вона повинна звернути увагу на соціальні медіа і роботу в них.

Робота в соціальних мережах є важливою частиною маркетингової комунікації бібліотеки, яка дозволяє миттєво звернутися до всієї цільової аудиторії, виявити її потреби, своєчасно анонсувати нові послуги, забезпечити зворотний зв'язок. Донецька обласна бібліотека для дітей представляє увазі бібліотечних фахівців нові методичні рекомендації.

Стан та вектори реформування публічних бібліотек, їх значення та можливості. Сучасні орієнтири діяльності дитячих бібліотек. Організація роботи публічних бібліотек в ОТГ. Ці та багато інших актуальних для бібліотечних фахівців тем розглядається у запропонованих методичних рекомендаціях. Адже бібліотеки Донецької області є одним з базових елементів культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури регіону. Розробка матеріалів для навчання та вдосконалення діяльності бібліотек - один з пріоритетних напрямків роботи Донецької обласної бібліотеки для дітей.

Методичні рекомендації розраховані на допомогу бібліотечним фахівцям. Удосконалення онлайн послуг, популяризація читання та книги в інтернет просторі - важлива тема, адже необхідно чітко розуміти, як залучити читача до комунікації, зацікавити його та мотивувати до читання.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо класифікації книжкових виставок, основних етапів їх організації та створення. Знайомлять із традиційними та новими типами книжкових виставок. Видання розраховано на допомогу бібліотечним фахівцям.

Планування роботи – складова частина управління бібліотекою, його серцевина, спрямована на визначення перспективних та поточних цілей і завдань бібліотеки. Основною метою планування є оптимальне за часом і якістю виконання завдань бібліотеки, максимальна мобілізація для цього всіх необхідних ресурсів.

Please publish modules in offcanvas position.

Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Ваше повідомлення успішно відправлено