Методичні рекомендації

Серед широкого кола питань бібліотечної діяльності області важливе місце займає методична робота. Реалізацію цієї функції з 2019 року взяла на себе наша бібліотека.

Останнім часом вітчизняні бібліотеки функціонують в дуже динамічному середовищі. Ця динаміка потребує відповідної реакції бібліотек і особливо методичної служби. Складність завдань, які постають перед бібліотеками в цих умовах, зростаючі вимоги до якості бібліотечного обслуговування, пов'язані з поновленням його змісту та використанням сучасних засобів надання інформації посилюють значимість методичної служби.

Пріоритетними напрямами методичної діяльності сьогодення є:
– надання практичної та методичної допомоги;
– створення системи безперервної освіти бібліотечного персоналу з впровадженням нових інтерактивних форм навчання;
– організація і керування інноваційними процесами;
– моніторинг інноваційної діяльності;
– пошук і розробка нових моделей розвитку бібліотек;
– аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації в кожному населеному пункті;
– розвиток широких контактів з органами місцевої влади, громадськими організаціями, установами та ін.

Зведений план основних заходів бібліотек Донецької області на 2024 рік
«Зведений план основних заходів бібліотек Донецької області на 2024 рік» складається з чотирьох розділів: «Заходи з підвищення професійної компетенції бібліотекарів»,
«Науково-дослідна робота бібліотек», «Видавнича діяльність бібліотек», «Соціокультурна діяльність бібліотек».

Матеріали систематизовані відповідно до алфавітної послідовності назв громад, бібліотек.

Видання розраховане на бібліотечних фахівців, читачів книгозбірень.

Мовне питання. Донеччина: дослідження мовної ситуації в контексті російсько-української війни
Нинішні події в Україні, зокрема повномасштабне вторгнення військ російської федерації, зумовили потребу в ретельному вивченні змін у мовних уподобаннях/практиці та їхньому впливі на суспільство.

Здійснюючи це дослідження Донецька обласна бібліотека для дітей має на меті зрозуміти не лише кількісні зміни, але й визначити їхні соціокультурні, психологічні та ідентифікаційні аспекти, надаючи глибину розумінню контексту мовної динаміки.

Аудиторією дослідження є відвідувачі й працівники бібліотек та культурних хабів, які репрезентують культурний інтелект регіону. Їхня активна участь і досвід є важливими чинниками для формування об'єктивного зображення мовної реальності, а також для забезпечення всебічного розгляду динаміки змін.

Роль бібліотек в реалізації Державної ветеранської політики
З початку повномасштабного вторгнення в суспільстві активізувалось обговорення пріоритетних напрямів державної ветеранської політики й проблемних питань її реалізації. Це відбувається не випадково, адже по всій країні родини чекають захисників і захисниць з фронту, і саме в місцеві громади військовослужбовці повертатимуться з війни. Список потреб ветеранів дуже розширився і йдеться не лише про пільги, а й про повернення до цивільного життя, отримання освіти, відкриття власного бізнесу, підтримку здоров’я та психологічний супровід.

Бібліотеки відіграють важливу роль в реалізації Державної ветеранської політики. В багатьох закладах активно працюють волонтерські хаби, діяльність яких спрямована на допомогу захисникам. На жаль, після перемоги ми не зможемо сказати, що окреслений вид діяльності більше не актуальний. Так, нам доведеться деякі форми роботи трансформувати, адаптувати під вимоги часу, але ветеранська політика у найближче десятиліття буде основним напрямом діяльності як держави, так і місцевої влади, а відповідно і бібліотек.

Представлене видання містить рекомендації стосовно інструментів реалізації Державної ветеранської політики в контексті діяльності бібліотечних закладів. Орієнтоване на бібліотечних фахівців.

Орієнтири-2024: методичні матеріали до планування роботи бібліотек
Ми живемо в непростий час… Нині українці об’єдналися, борючись за свою країну, як одне ціле – кожен громадянин на своєму місці гідно виконує власну роль. Журналісти, хакери, кухарі, водії, митці та багато інших людей героїчно воюють за Україну.

Бібліотекарі, як освічені інтелектуали, також не можуть залишитися осторонь у цій важливій справі. Ми повинні стати надійним тилом для наших захисників та захисниць, для українського слова та рідної мови. Ми зобов’язані бути активними учасниками цього нового часу, допомагаючи українському народові зберегти свою ідентичність, культуру та спадщину. Наше завдання – підтримувати духовний інтелект України, надавати доступ до знань та інформації, що стануть важливим рушієм для розвитку країни в майбутньому.

Вже сьогодні ми маємо працювати на майбутнє наших бібліотек, громад, країни. Дане видання стане в пригоді бібліотечним фахівцям під час складання річного плану на 2024 рік, допоможе у вдосконаленні діяльності, адаптації до змін, які приносить нам час, і пошуку нових форм та методів роботи.

З Україною в серці: методичні рекомендації щодо відзначення 32-ї річниці незалежності України та вшанування державного прапора України.
День Незалежності України – це свято, яке гуртує та зміцнює націю, виражає дух народу, символізує його славне минуле, сьогодення та майбутнє. Зараз, в умовах війни, ми як ніколи усвідомлюємо значення цього свята. Багатьом з нас довелось покинути домівки. Мультифункціональними осередками Донецької області в різних регіонах України стали гуманітарні, культурні, бібліотечні хаби. Іноді в шаленому ритмі буднів працівникам хабів бракує часу на організацію саме культурних заходів, бо першочерговою є гуманітарна та інформаційна допомога.

В цих рекомендаціях наведені приклади форм роботи, які можна застосувати під час святкування Дня Незалежності України, перелік інформаційних ресурсів, які стануть у пригоді при підготовці до заходу, основні організаційні етапи. Кожен заклад має самостійно обрати оптимальний формат святкування в залежності від аудиторії, локації, технічних можливостей та безпекової ситуації.

Видання розраховане на бібліотечних фахівців, спеціалістів закладів культури, працівників хабів.

Орієнтири-2023: методичні рекомендації.
Україна проходить наразі складні часи, багато планів, вибудованих керівництвом країни до 24 лютого 2022 року, швидше за все, буде анульовано. Так, наприклад, якби не було війни, наступний рік міг би стати роком повсюдної цифровізації держави, розвитку та підтримки сільських шкіл, музеїв, бібліотек. Але ситуація склалася по-іншому, тож 2023 рік стане роком безпеки і відновлення територій в Україні.

Орієнтири-2022: методичні рекомендації.
При плануванні слід враховувати, що кожен рік приурочують до важливих державних подій або до певних найбільш актуальних векторів розвитку. Складаючи річний план, треба розуміти, яким саме питанням вирішено приділити найбільше уваги, через їх важливість та актуальність. Головне завдання даних рекомендацій - сприяння у складанні методично грамотного плану роботи, який відображає пріоритетні напрямки діяльності та інноваційні заходи, що забезпечують якісне бібліотечне обслуговування користувачів.

Планування та звітність: особливості складання.
Річний план роботи – це своєрідна «візитка» бібліотеки, яка відображає її місію, основні функції та напрямки. Якісно складений річний план роботи – запорука успішної діяльності бібліотеки протягом року. Він дозволить оптимально організувати інформаційні, людські, матеріальні ресурси для досягнення мети і завдань, які стоять перед бібліотекою та отримати необхідний результат. Цільове призначення даних рекомендацій – надати допомогу, сформувати плани та скласти звіти про діяльність бібліотечних установ для бібліотечних фахівців.

Нормативно-регламентуюча (правова) база функціонування публічної бібліотеки: матеріали на допомогу керівникам бібліотек
Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» представляє до уваги та застосування у роботі рекомендації щодо нормативно-регламентуюча (правової) бази функціонування публічної бібліотеки.
Кожен керівник бібліотечної установи повинен знати законодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються бібліотечної справи в цілому та окремих її напрямів. Дане видання зосереджує увагу на нормативно-правових документах, які регламентують діяльність бібліотек та надає практичні поради щодо формування бази локальних нормативно-правових актів бібліотеки. Представлені матеріали призначено керуючим фахівцям публічних бібліотек для використання у своїй практичній діяльності.
Укладачем даної збірки є директор комунального закладу культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» Юлія Василенко, яка вважає, що завдяки саме бібліотекам формується людський капітал та громадський інтелект, суспільство набуває здатності критично мислити, тим самим гарантуючи своїй державі сталий демократичний розвиток.

Відділ науково-методичної роботи та бібліотечного маркетингу Комунального закладу культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» підготував методичні рекомендації на допомогу у підготовці плану заходів бібліотеки на 2021 рік. Головне завдання даних рекомендацій - сприяння у складанні методично грамотного плану роботи, який відображає пріоритетні напрямки діяльності та інноваційні заходи, що забезпечують якісне бібліотечне обслуговування користувачів.

Професійна підготовка та якість роботи у бібліотечній справі - це важливо. Презентуємо видання «Методичні служби бібліотек Донецької області», яке представляє результати опитування-дослідження серед спеціалістів методичних відділів бібліотек області, (жовтень-листопад 2019 р.) Аналіз цього дослідження буде цікавим та корисним фахівцям Донецької обласної бібліотеки для дітей та керівникам бібліотек області для первинного збору даних щодо кількісної та якісної характеристики складу методичних служб області, виявлення рівня професійної підготовки спеціалістів, а також визначення напрямків бібліотечної діяльності, за якими фахівці потребують підвищення кваліфікації.

До уваги бібліотечних фахівців! Донецька обласна бібліотека для дітей представляє вашій увазі матеріали обласного семінару "Бібліотеки Донецької області: регіональні особливості, пріоритети розвитку". Наведені методичні рекомендації допоможуть більш детально розібратися у таких темах: як працювати бібліотекам в умовах карантину, аналіз поповнення фондів бібліотек Донецької області, бібліотечна онлайн-діяльність, робота з читачем. Представлені матеріали будуть цікаві та корисні бібліотечним фахівцям, які працюють з дітьми, освітянам і всім, кого хвилюють проблеми дитячого читання.

Методичні рекомендації «Реклама бібліотеки у соціальних медіа». В умовах становлення інформаційного суспільства та посилення ролі інформації, як стратегічно важливого ресурсу, істотно зростає значення діяльності бібліотек по задоволенню і формуванню інформаційних потреб, як окремих громадян, так і всього суспільства. Сьогодні мережа Інтернет дозволяє отримати необхідну нову, оперативну інформацію, не виходячи з дому. Якщо бібліотека хоче бути сучасною, орієнтованої на користувача, вона повинна звернути увагу на соціальні медіа і роботу в них.

Робота в соціальних мережах є важливою частиною маркетингової комунікації бібліотеки, яка дозволяє миттєво звернутися до всієї цільової аудиторії, виявити її потреби, своєчасно анонсувати нові послуги, забезпечити зворотний зв'язок. Донецька обласна бібліотека для дітей представляє увазі бібліотечних фахівців нові методичні рекомендації.

Стан та вектори реформування публічних бібліотек, їх значення та можливості. Сучасні орієнтири діяльності дитячих бібліотек. Організація роботи публічних бібліотек в ОТГ. Ці та багато інших актуальних для бібліотечних фахівців тем розглядається у запропонованих методичних рекомендаціях. Адже бібліотеки Донецької області є одним з базових елементів культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури регіону. Розробка матеріалів для навчання та вдосконалення діяльності бібліотек - один з пріоритетних напрямків роботи Донецької обласної бібліотеки для дітей.

Методичні рекомендації розраховані на допомогу бібліотечним фахівцям. Удосконалення онлайн послуг, популяризація читання та книги в інтернет просторі - важлива тема, адже необхідно чітко розуміти, як залучити читача до комунікації, зацікавити його та мотивувати до читання.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо класифікації книжкових виставок, основних етапів їх організації та створення. Знайомлять із традиційними та новими типами книжкових виставок. Видання розраховано на допомогу бібліотечним фахівцям.

Планування роботи – складова частина управління бібліотекою, його серцевина, спрямована на визначення перспективних та поточних цілей і завдань бібліотеки. Основною метою планування є оптимальне за часом і якістю виконання завдань бібліотеки, максимальна мобілізація для цього всіх необхідних ресурсів.

Please publish modules in offcanvas position.

Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Ваше повідомлення успішно відправлено