Законодавство

Міжнародні документи

Маніфест ЮНЕСКО про публічні бібліотеки

Обслуговування в публічній бібліотеці організовано на основі рівного доступу для всіх людей незалежно від віку, раси, статі, віросповідання, національності, мови або соціального статусу. Особливі види послуг чи матеріалів повинні надаватися тим особам, які з якихось причин не можуть користуватися звичайними послугами і матеріалами.

Керівництво ІФЛА/ЮНЕСКО з розвитку служби публічних бібліотек
Пункт 1.6 Доступ для всіх

Одним із основоположних принципів публічної бібліотеки є те, що її послуги повинні надаватися всім і не обмежуватися однією групою людей на шкоду іншим. Формування фондів повинно також грунтуватися на принципі доступу для всіх і забезпечувати доступ до матеріалів у форматі, зручному для особливих груп користувачів – наприклад, книги, набрані шрифтом Брайля, або «книги, що розмовляють».

Конвенція про права людей з інвалідністю

Перший міжнародний документ ХХІ століття, який стосується людей з обмеженими можливостями в політичній, соціально-економічній та культурній сферах. Конвенцію прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2006 року. 16 грудня 2009 року Україна ратифікувала цей нормативно-правовий документ.

Вітчизняні документи

Конституція України

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Закони України
Про бібліотеки та бібліотечну справу: Закон України № 32/95-ВР від 27.01.1995
Стаття 21. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування

Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного); системи читальних залів; дистанційного обслуговування засобами телекомунікації; бібліотечних пунктів; пересувних бібліотек.

Стаття 22. Права користувачів бібліотеки

Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2.10.1992
Стаття 5. Право на інформацію

Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Указ Президента України №678/2015

Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю

Please publish modules in offcanvas position.

Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Ваше повідомлення успішно відправлено