Прозорість

Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» (далі - ДОБД) проголошує, що її працівники, посадові особи, завідувачі відділами у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом не терпимості до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям.

ДОБД – є комунальним закладом, який заснований на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні Донецької обласної ради. ДОБД є публічним обласним спеціалізованим закладом для дітей. Управління ДОБД на період Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» здійснює облдержадміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація. Координацію діяльності ДОБД здійснює управління культури і туризму облдержадміністрації. ДОБД здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», інших нормативно-правових актів, рішень обласної ради, розпоряджень голови облдержадміністрації та Статуту.

Головним завданням діяльності ДОБД є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб її користувачів. Основними напрями діяльності ДОБД є::

 • забезпечення рівних прав на інформацію для всіх дітей незалежно від їх статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця поживання, в доступній і безпечній для них формі, сприяння розвиткові їхньої функціональної, візуальної, електронної та інформаційної грамотності;
 • формування, зберігання та надання в користування найбільш повного зібрання документів для дітей універсального характеру, що мають культурну, наукову і художню цінність, у межах регіону;
 • сприяння освітньому процесу, розвитку творчих здібностей дітей та підтримці і розвитку дитячого та сімейного читання.

Загальна відомча політика ДОБД щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на засадах::

 • верховенства права;
 • забезпечення дотримання прав людини і основних свобод;
 • невідворотності відповідальності та покарання за скоєння корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • доброчесності на виконанні посадових обов’язків;
 • формування негативного ставлення до корупції;
 • розвитку кадрового потенціалу;
 • удосконалення управління людськими ресурсами;
 • ефективного та законного використання бюджетних коштів;
 • партнерства з інститутами громадянського суспільства, широкого залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;
 • відкритості і прозорості процесів підготовки та прийняття публічних рішень.

Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» представляє до уваги Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.
Це Положення визначає завдання, функції та права про уповноважену особу (особу яка виконує функції уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, керуючись Законом України «Про запобігання корупції».
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції містить:

 • Загальні положення.
 • Основні завдання, функції та права уповноваженої особи.
 • Керівник уповноваженої особи.
 • Прикінцеві положення.

Подати звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції.
Канали для надання повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у комунальному закладі культури «Донецька обласна бібліотека для дітей»

Please publish modules in offcanvas position.

Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Ваше повідомлення успішно відправлено